Ανακοινώσεις

13-10-2014 :: Ανακοίνωση Φροντιστηριακού Μαθήματος

Ανακοινω?νεται στους φοιτητε?ς ο?τι θα πραγματοποιηθει? φροντιστηριακο? μα?θημα σε επι?πεδο Σχολη?ς, κατα? το ακαδημαι?κο? ε?τος 2014 - 2015, (2 τρι?ωρα), με θε?μα: «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ» Παρακαλου?νται οι επιθυμου?ντες να προσε?λθουν στις 20-10-2014, ημε?ρα Δευτε?ρα και ω?ρα 15:00 - 16:00 μ.μ. στην αι?θουσα Κ9.002 για σχετικη? ενημε?ρωση. σχετικη? ενημε?ρωση.

19-09-2014 :: Παράδοση Εργασιών Εργαστηρίων Παρελθόντων Εξαμήνων

Πρόγραμμα παράδοσης εργαστηριακών ασκήσεων παρελθόντων εξαμήνων, (Σεπτέμβριος 2014)

01-07-2010 :: Παράδοση εργασιών Εργαστηρίων ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ και ΙΙΙ

Η παράδοση εργασιών των Εργαστηρίων ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ και ΙΙΙ θα γίνει στις 05/07/2010 και ώρα 15: 00.

01-07-2010 :: Εξετάσεις μαθημάτων που δεν έγιναν λόγω κατάληψης της Σχολής από φοιτητές στις 23/06/2010

Με απόφαση του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών , κατόπιν σχετικού εγγράφου από την Δ/νση της Σχολής (1221.27/306/2010) οι εξετάσεις θα γίνουν ως εξής:

• ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ Ι: 05/07/2010 ώρα 17:00-19:00

• ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ,III: 05/07/2010 ώρα 15:00-17:00

• ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ: 05/07/2010 ώρα 15:00-17:00

• ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙΙ: 05/07/2010 ώρα 15:00-17:00

24-06-2010 :: Αναβολή εξετάσης μαθημάτων λόγω απεργίας ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ.

Αναβολή εξετάσης μαθημάτων λόγω της προγραμματισμένης απεργίας ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ την Τρίτη, 29-06-2010.

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας λαμβάνοντας υπόψη ότι την Τρίτη 29-06-2010 έχει προγραμματιστεί η απεργία ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ και για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στις εξετάσεις μαθημάτων της συγκεκριμένης ημέρας αποφασίσε ομόφωνα την αναβολή και την μετάθεση των εξετάσεων των μαθημάτων της ημέρας αυτής, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων Α? Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου 2009-2010, για την Δευτέρα 05-07-2010.

05-03-2010 :: ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα προπαρασκευαστικά – ενισχυτικά μαθήματα αρχαρίων (επιπέδου Α?) στην Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. θα γίνονται κάθε Δευτέρα 14:00-16:00 και κάθε Πέμπτη 11:45-13:45.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα τα παρακολουθήσουν να συναντηθούν με την αρμόδια Καθηγήτρια (κα. Καπέλλου Ελένη) στη γραμματεία του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. (τηλ: 210.5385832) την Δευτέρα 08/3/10 ώρα 14:00 και την Πέμπτη 11/3/10 ώρα 11:45.

Από το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

.................................................................

04-12-2009 :: ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2010/2011

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ
11o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 30η Νοεμβρίου 2009.
http://www.propondis.gr/gr/html/programs/default.htm

25-10-2009 :: Υπηρεσία Πίθος

Η νέα υπηρεσία ΠΙΘΟΣ (pithos.grnet.gr) παρέχει ελεύθερα και δωρεάν, σε κάθε χρήστη, 50 GBytes Δικτυακού αποθηκευτικού χώρου on line. Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και τα λοιπά μέλη της ελληνικής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που θα διευκολύνει το έργο όλων των φοιτητών της σχολής. H υπηρεσία υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο είναι ήδη συνδεμένο με την ομοσπονδία καταλόγων Shibboleth.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
www.grnet.gr

29-09-2009 :: Εγγραφή σε Εργαστηριακά Τμήματα

Η εγγραφή στα εργαστηριακά τμήματα των μαθημάτων "2050 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ" και "3040 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι", θα γίνεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα Open eClass του Δίκτυου Ελληνικών Πανεπιστημίων GUNET.

2050Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ <http://eclass.gunet.gr/courses/ARTGU110/>
3040Ε ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι <http://eclass.gunet.gr/courses/ARTGU106/>

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγραφή στα εργαστηριακά τμήματα προυποθέτει τη δημιουργία νέου λογαριασμού εκπαιδευόμενου στην πλατφόρμα Open eClass (για όσους δεν διαθέτουν ήδη ένα λογαριασμό) και εγγραφή στα αντίστοιχα μαθήματα τα οποία είναι ενταγμένα στην ενότητα μαθημάτων ΤΕΧΝΗ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Σημείωση: η πλατφόρμα Open eClass, αναφέρει τις ενότητες μαθημάτων ως "Σχολή/Τμήμα"

29-09-2009 :: Ενημέρωση Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση

Η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την Πρακτική Άσκηση θα γίνει την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 10:00.

(από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης)

17-09-2009 :: Εισαγωγή ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Το Συμβούλιο του τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, στην με αριθ. 21/17-9-09 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του το με αρ.πρωτ. Φ151/109138/Β6/9-9-09 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ καθώς και το Ν.3794/09 άρθρο 35 ΦΕΚ 156-Α/4-9-09 τ.Α "Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" σχετικά με τις κατηγορίες παθήσεων που μπορούν να εισαχθούν στο τμήμα, αποφάσισε να μην εξαιρέσει καμία από τις αναφερόμενες στο Νόμο παθήσεις.

02-06-2009 :: Παρακολούθηση Παρουσίασης Πτυχιακών Εργασιών

Το Συμβούλιο Tμήματος στην με αριθμό 14/27-5-09 συνεδρίασή του αποφάσισε ότι την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων, από 15 έως 19 Ιουνίου τρέχοντος έτους, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη μορφή της παρακολούθησης των παρουσιάσεων πτυχιακών εργασιών εξαμήνου. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις παρουσιάσεις που συμπίπτουν με τα προγραμματισμένα μαθήματά τους μαζί με τους σπουδαστές που τα παρακολουθούν. Το καθεστώς των απουσιών εννοείται πως ισχύει και για την συγκεκριμένη περίοδο.

Σημείωση: Λόγω της ανωτέρω τροποποίησης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίσουν να ολοκληρώσουν τα μαθήματά τους την εβδομάδα που προηγείται.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

19-12-2008 :: Ημερομηνίες Κατατακτήριων Εξετάσεων 2008-2009

Οι νέες ημερομηνίες των κατατακτήριων εξετάσεων, ανά εξεταζόμενο μάθημα, ορίστηκαν όπως παρακάτω:

Θεωρία Φωτογραφίας Ι : 12-01-2009 (15:00-18:00)
Σύνθεση Εικόνας Ι : 13-01-2009 (15:00-18:00)
Φωτογραφικές Τεχνικές Ι : 14-01-2009 (15:00-18:00)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών επισκεφτείτε την ενότητα: Υποψήφιοι Φοιτητές > Κατατακτήριες Εξετάσεις

08-10-2008 :: Ορκομωσία Πτυχιούχων

Καθορίστηκε από τη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών το πρόγραμμα ορκωμοσίας για το μήνα Νοέμβριο. Η ορκομωσία πτυχιούχων του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοαουστικών Τεχνών, θα γίνει την: Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008, 12:30-14:00

Για τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Τμήματος
επισκεφτείτε τις Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
του ΤΕΙ Αθήνας.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)