Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

    [ Τελικό ] (1/11/2019)

> Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020

    [ Απόφαση Δ.Ε. ] [ www.uniwa.gr ] (18/07/2019)

> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

    [ Πρόγραμμα ] (5/03/2019)

> Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

    [ Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Ε. ]

> Πρόγραμμα A Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2019

    [ Πρόγραμμα ]
(τελευταία ενημέρωση 07/02/2019)

> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018

    [ Πρόγραμμα ] (τελευταία ενημέρωση 25/10/2018)

> Πρόγραμμα B Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Εαρινού Εξαμήνου 2018

    [ Πρόγραμμα ]

> Πρόγραμμα A Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2018

    [ Πρόγραμμα ]

> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018

    [ Πρόγραμμα ]© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)