Προσφώνηση Προέδρου του Τμήματος

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, μοναδικό τμήμα με αυτό το αντικείμενο στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας, έχει σαν αποστολή την παροχή γνώσης, τόσο σε πολυσυλλεκτικό θεωρητικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό για την κατανόηση, τη δημιουργία, τη διαχείριση, την έρευνα και την εν γένει μελέτη και παραγωγή της τεχνολογικής εικόνας. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά για το κάθε σημαντικό χαρακτηριστικό, τόσο σε τεχνικό άξονα όσο και σε εννοιολογικό, της σταθερής φωτογραφικής εικόνας αλλά και της κινούμενης παράλληλα. Το πρόγραμμα σπουδών, αναπτυσσόμενο σε βάθος, σε θεωρητικό – αισθητικό - εικαστικό - τεχνολογικό πεδίο, εφοδιάζει τους αποφοίτους με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αρθρώσουν δημιουργικά τις προσωπικές τους ιδέες και μεθοδολογίες και ενίοτε τις καινοτόμες σκέψεις, τόσο στην εφαρμογή και καλλιτεχνική έκφραση όσο και στα επιστημονικά πεδία. Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, πιστεύει πως το νέο δημιουργικό μέσον, αυτό των ψηφιακών τεχνολογιών, είναι ένα από τα οικουμενικότερα και τα πλέον συγχρονισμένα με την εποχή επικοινωνιακά οχήματα τόσο για εικαστική έκφραση και δημιουργία όσο και για έρευνα και εφαρμογή. Το Τμήμα θα συνεχίσει με ζήλο να αφουγκράζεται τις εξελίξεις σε τεχνολογικό και αισθητικό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις αξιολογότερες εξ αυτών, τόσο στα προγράμματα σπουδών όσο και στις πολυδιάστατες δράσεις που θα προάγουν την έρευνα, τον πειραματισμό και την ανανέωση στην εικαστική δημιουργικότητα, τις εφαρμογές και την επικοινωνία.

Χάρης Πρέσσας
Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος

 

 
© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)