Γραμματεία του Τμήματος

Έντυπα για Φοιτητές και Υποψήφιους Φοιτητές
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
- EN11.05-2 Αίτηση, γενική [.pdf]
- EN11.05-1 Αίτηση, για χορήγηση εγγράφου[.pdf]
- ΕΝ11.05-3 Αίτηση Παραπόνου [.pdf]
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- EN42.02-1 Αίτηση Κατάταξης - για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις [.pdf]
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
- ΚΠ42.10-1 Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας [.doc] [.odt]
- EN42.10-2 Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας [.doc] [.docx] [.pdf]
- EN42.10-3 Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας [.doc] [.docx] [.odt] [.pdf]
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
- EN42.09-1 Αίτηση Έγκρισης Πρακτικής Άσκησης [.pdf]
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
- Ανακοίνωση Παρουσίασης Πτυχιακής στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο [.doc]
Έντυπα για μέλη Ε.Π. και Συνεργάτες

 

 
© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)