Εκπροσώπηση

 

Η εκπροσώπηση των σπουδαστών στα όργανα του Τμήματος γίνεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με ένα εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Tμήματος, με δύο εκπροσώπους στον κάθε Τομέα Μαθημάτων και με πέντε εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Συμβούλιο Τμήματος: Νουφαρίτση Αντιγόνη
Αναπληρ.: Ζάρκας Δημήτριος

Α Τομέας Μαθημάτων: Aναστασοπούλου Ευγενία, Λιερός Κων/νος
Αναπληρ.: Βάη Ειρήνη

Β Τομέας Μαθημάτων: Ζάρκας Δημήτρης
Αναπληρ.: Νουφαρίτση Αντιγόνη

Γενική Συνέλευση: Noυφαρίτση Αντιγόνη, Ζάρκας Δημήτρης, Αναστασοπούλου Ευγενία, Λιερός Κων/νος
Αναπληρ.: Βάη Ειρήνη, Πετράκη Πετρίνα, Αμπαρτζή Δήμητρα


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Σύλλογο Σπουδαστών της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλλιτεχνικών Σπουδών.

 

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)