Κανονισμός Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Σπουδαστές ΤΕΙ, Εγγραφές, Κύκλοι Σπουδών, Μαθήματα.
Άρθρο   1. Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εγγραφές
Άρθρο   2. Ανανέωση Εγγραφής
Άρθρο   3. Κύκλοι Σπουδών, Έναρξη, Διακοπή και Λήξη Μαθημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οργάνωση Σπουδών, Moρφές Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικές Εκδρομές.
Άρθρο   4. Οργάνωση Μαθημάτων - Προγράμματα Σπουδών
Άρθρο   5. Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
Άρθρο   6. Μορφές Διδασκαλίας, Συνδιδασκαλία
Άρθρο   7. Διάρκεια Διδασκαλίας και Ασκήσεων
Άρθρο   8. Εκπαιδευτικές Εκδρομές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Φοίτηση, Έλεγχος Επίδοσης, Επιτυχής Παρακολούθηση.
Άρθρο   9. Φοίτηση
Άρθρο 10. Βαθμολογική Κλίμακα
Άρθρο 11. Βαθμοί Εργαστηρίου, Προόδου και Εξετάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κανονισμός Εξετάσεων και Πτυχιακής Εργασίας. Λήψη Πτυχίου.
Άρθρο 12. Εξεταστικές Περίοδοι Εξαμήνου, Πρόγραμμα Εξετάσεων
Άρθρο 13. Οργάνωση των Εξετάσεων Περιόδου
Άρθρο 14. Διαδικασία Διεξαγωγής Εξετάσεων Τράπεζα Θεμάτων
Άρθρο 15. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Άρθρο 16. Βαθμός Πτυχίου, Ανακήρυξη Πτυχιούχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Τίτλοι Σπουδών, Ταυτότητα. Τηρούμενα Βιβλία.
Άρθρο 17. Τίτλοι Σπουδών
Άρθρο 18. Σπουδαστική Ταυτότητα, Εισιτήριο
Άρθρο 19. Τηρούμενα Βιβλία στο Τμήμα και τη Σχολή
Άρθρο 20. Φιλοξενούμενοι Σπουδαστές
Άρθρο 21. Εκπόνηση Προγράμματος σε Ιδρύματα της Αλλοδαπής
Άρθρο 22. Διάφορες Εξεταστικές Περίοδοι
Άρθρο 23. Γενική Διάταξη

 

 
© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)